+48 58 380 49 49 kontakt@wordsconnect.pl

Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów urzędowych

09-03-2016 | Blog, Język angielski w praktyce

Uwierzytelnianie i Tłumaczenie zagranicznych dokumentów urzędowych a wymogi Polskiego prawa!

Uwierzytelnianie to tłumaczenie wykonane przez tłumacza z listy tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości.

Dokumenty obcojęzyczne a wymogi urzędów w Polsce

Czy przedkładając w instytucji lub urzędzie dokument w języku obcym istnieje konieczność załączenia tłumaczenia?

Art. 27 Konstytucji RP stanowi ,, językiem urzędowym w Polsce jest język polski.”

Podobny zapis zawarty został w ustawie o języku polskim. W niniejszej wskazane są instytucje, organy, władze i inne podmioty, które akceptują dokumentację wyłącznie w języku urzędowym, tj. ojczystym języku polskim.

Zasada taka obowiązuje zatem również w odniesieniu do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych do wglądu lub archiwum powyższych organów.

Obcojęzyczne dokumenty nie są honorowane jako dokumenty stanowiące dowód w sprawie lub też ważne informacje.

W przypadku, gdy nie załączymy tłumaczenia uwierzytelnionego (tzw. przysięgłego), dokument zostanie odrzucony z prośbą o jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenia dokumentów urzędowych jest najczęściej spotykanym przekładem.

Obok standardowej dokumentacji do rejestracji pojazdów, która wymaga uwierzytelnienia przez tłumacza, istnieje wiele innych ważnych pism administracyjno-prawnych, aktów  urzędowych i świadectw, które także wymagają tłumaczenia poświadczonego w celu przedstawienia przed właściwymi władzami.

Biuro Tłumaczeń WORDS CONNECT z siedzibą w Redzie, przy ul. Gdańskiej 45 oraz Bolszewie przy ul. Zamostnej 65 oferuje szeroki zakres usług związanych z tłumaczeniem dokumentów urzędowych we wszystkich językach europejskich. Przede wszystkim mamy korzystne ceny za dokumenty w języku niemieckim i angielskim.

Do najczęściej spotykanych dokumentów urzędowych, które wymagają poświadczenia tłumacza przysięgłego należą:

 • akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • akty notarialne (w tym umowy kupna-sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy dziedziczenia, testamenty)
 • dokumenty własności pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, homologacja, badanie techniczne)
 • akt powołania spółki
 • apostille notarialne
 • świadectwa i certyfikaty
 • decyzje dotyczące przydzielenia NIP’u lub REGON’u
 • dokumenty pojazdów sprowadzonych z zagranicy
 • dowody osobiste, prawo jazdy, karty pobytu
 • dokumentacja policyjna (wezwania, przesłuchania, pouczenia)
 • dyplomy szkół wyższych i uczelni (dyplom licencjata i magistra), suplementy
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom maturalny
 • rachunki, wyciągi bankowe, faktury, zestawienia transakcji
 • polisy OC i AC
 • dokumenty firmowe, takie jak KRS, zaświadczenia, protokoły
 • opisy patentowe, również deklaracje zgodności
 • pełnomocnictwa, oświadczenia woli, paszporty
 • wezwania przedsądowe
 • poświadczenia zameldowania, zaświadczenia z MOPS’u,  GOPS’u, KRUS’u
 • zezwolenia budowlane, umowy bankowe, umowy najmu
 • likwidacje szkody, protokoły wypadkowe
 • rozliczenia podatkowe
 • świadectwa pracy i referencje, zaświadczenia o niekaralności
 • umowy darowizny oraz dokumentacja spadkowa
 • wszelkiego rodzaju wnioski
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, CEIDG, zaświadczenia o  prowadzeniu firmy na poczet dokumentacji bankowej lub urzędowej
 • wyroki i decyzje sądowe (w sprawie rozwodu, podziału majątku, alimentów)
 • zaświadczenia medyczne, lekarskie, opisy choroby, karty leczenia szpitalnego
 • zwolnienia lekarskie do przedłożenia u pracodawcy
 • dokumentacja ZUS
 • oraz wiele, wiele innych…

 

Zapraszamy do naszego Biura

Bolszewo: ul. Zamostna 65 [w godzinach od 08:00 do 16:00]

Tel. (58) 380 00 44, 796 488 795

Reda: ul. Gdańska 45 [w godzinach od 09:00 do 18:00]

Tel. (58) 380 49 49, 796 488 795

Oferujemy bezpłatną i niewiążącą wycenę online.

W naszej ofercie znajdują się najważniejsze języki: język niemiecki, język angielski, język francuski, język norweski, język duński, język niderlandzki, język szwedzki, język włoski, język rosyjski i inne.

Zapraszamy do złożenia dokumentacji osobiście lub mailowo na kontakt@wordsconnect.pl

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe w konkurencyjnych cenach!dokumentacja urzędowa tłumaczenia przysięgłe words connect

KONTAKT

Reda 84-240,
ul. Gdańska 45
kontakt@wordsconnect.pl
+48 58 380 49 49
+48 796 488 795

WORDS CONNECT GDYNIA
BIURO TŁUMACZEŃ 
ul. Starowiejska 41-43,
81-363 Gdynia [CH Atrium], 2 piętro
(wejście przy ochronie) WINDA
Tel. + 48 537 581 115,
+48 796 488 795
e-mail: biuro@wordsconnect.pl
Godziny otwarcia:
pon- pt 8:00-16:00

Pogotowie tłumaczeniowe
24 h- tel. +48 796 488 795

MAPA