Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione)

Tłumaczenia przysięgłe – Tłumaczenia uwierzytelnione, nazywane powszechnie tłumaczeniami przysięgłymi, sporządzane są przez tłumacza przysięgłego, który posiada stosowne uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Najczęściej są to przekłady dokumentów procesowych i urzędowych (umowy, dyplomy, pisma urzędowe, ekspertyzy, wyroki sądowe etc.) wymagane do przedstawienia organom lub osobom trzecim. Tłumaczenia przysięgłe stanowią dokumenty o charakterze formalnym i mają moc prawną. Wydruk komputerowy sporządzonego tekstu opatrzony jest pieczęcią tłumacza przysięgłego oraz jego podpisem.

Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków przetłumaczonego dokumentu, wliczając pojedyncze spacje oraz znaki interpunkcyjne.* Każda strona jest uwierzytelniona pieczęciami tłumacza przysięgłego.

* wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 22 grudnia 2004 r.)

Dla stałych Klientów oraz przy dużych zleceniach stosujemy rabaty cenowe!

Usługi realizujemy w Polsce i za granicą. Siedzibę biura znajduje się na terenie województwa pomorskiego i śląskiego. Obsługujemy takie miasta jak Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Bolszewo.

Oferujemy m.in.:

 • tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego
 • tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego
 • tłumaczenia przysięgłe z języka francuskiego i niderlandzkiego
 • tłumaczenia przysięgłe z języka norweskiego, duńskiego i szwedzkiego
 • tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego i rosyjskiego
 • tłumaczenia przysięgłe we wszystkich językach europejskich i nie tylko

Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego, skontaktuj się z nami! Nasze doświadczenie oraz zespół wykwalifikowanych współpracowników pozwala nam oferować przystępne ceny oraz komfortowe terminy realizacji.

Zachęcamy do bezpłatnej wyceny ONLINE !

Wystarczy zadzwonić: 796 488 795 lub napisać maila: kontakt@wordsconnect.pl

Tłumaczenia przysięgłe dla …

klienta indywidualnego, korporacji, mniejszych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji. Nasze usługi skierowane są dla osób ubiegających się o obywatelstwo, starających się o zezwolenie na stały pobyt, wnioskujących o pozwolenie na pracę. Tłumaczenia poświadczone wykonujemy także dla uniwersytetów, organizacji państwowych i zagranicznych, biur rachunkowych, kancelarii prawnych oraz notarialnych, fundacji etc.

Dokumenty najczęściej tłumaczone przez tłumacza przysięgłego:

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, certyfikaty językowe, zaświadczenia uczęszczania na kurs lub szkolenia)
 • akty Urzędu Stanu Cywilnego (urodzenia, zgonu, małżeństwa –w tym: odpis skrócony/pełny)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty do rejestracji, umowy kupna/sprzedaży, faktury, prawo jazdy, pozwolenia)
 • dokumenty ściśle urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, poręczenia majątkowe, ekspertyzy lub opinie prawne)
 • dokumenty pracy (świadectwo pracy, zaświadczenia, referencje)
 • dokumenty medyczne (zaświadczenie lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego)
 • zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa
 • dokumenty Urzędu Meldunkowego (dowód osobisty, poświadczenie zameldowania lub zamieszkania, zmiana adresu)
 • dokumenty opatrzone klauzulą Apostille
 • umowy handlowe oraz dokumentacja firmowa (umowa handlowa, umowa spółki, umowa leasingu samochodu lub maszyny, polisy ubezpieczeniowe, umowa kredytowa, umowa finansowania)
 • dokumenty finansowe (faktury, rachunki, sprawozdania finansowe, bilanse roczne, wyciągi bankowe)
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), odpis z Księgi Wieczystej
 • dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem

Jak zlecić nam tłumaczenie?

Po okazaniu oryginału dokumentu: przedłożonego osobiście w sekretariacie biura, przesłanego pocztą lub kurierem.

Po okazaniu kopii dokumentu (tj. skan, kserokopia, czytelne zdjęcie): przesłanej pocztą elektroniczną

Nasza oferta tłumaczeń przysięgłych obejmuje m.in. tłumaczenia uwierzytelnione na język angielski, niemiecki, ukraiński, norweski, szwedzki, duński, niderlandzki, francuski, islandzki i wiele innych…..