O historii tłumaczeń

02-12-2018 | Biuro Tłumaczeń Gdynia

HISTORIA TŁUMACZEŃ

O historii tłumaczeń

Historia tłumaczeń jest niemal tak długa, jak historia cywilizacji – pierwsze tłumaczenie , jakie ujrzało światło dzienne, było przekładem Biblii z języka hebrajskiego na grecki a dokonano go w 3 wieku przed naszą erą. Około drugiego wieku p.n.e. sumeryjski epos o Gilgameszu został przetłumaczony na kilka języków azjatyckich.

Ówcześnie sporo tekstów było również tłumaczonych przed buddyjskich mnichów, którzy zajmowali się przekładem z języka hinduskiego na chiński.

Tłumacz , czyli po angielsku translator, zawdzięcza swoją nazwę łacińskiemu słowu translatio, oznaczającemu niesienie czy przynoszenie.  W wolnym tłumaczeniu można to rozumieć jako niesienie znaczenia danego tekstu w innym języku.

Owo „niesienie znaczenia” obcych języków szybko zaczęło być szczególnie pożądane, bo pozwalało na kontakty z innymi państwami, ludami czy plemionami, ułatwiało porozumiewanie się z nimi, negocjacje a w wyjątkowych sytuacjach także wypowiadanie wojny.

O historii tłumaczeń

Z czasem rola tłumacza coraz bardziej wymagała, aby był on swoistym pomostem pomiędzy różnymi kulturami i w związku z tym zaczęto tłumaczyć nie tylko „słowo w słowo”, ale też tak, aby jak najpełniej oddać sens przekładanego tekstu.

W średniowieczu szczególną popularnością cieszyły się przekłady na język łaciński i starogrecki, w miarę upływu czasu rozwinęły się tłumaczenia także języków współczesnych.

Mówi się, że wiedza i odkrycia greckich naukowców były opracowane i pojęte tak szeroko dzięki pracy arabskich tłumaczy – gdy Grecy zostali podbici, ich prace przejęli arabscy naukowcy, którzy w oparciu o nie stworzyli własne interpretacje.

O historii tłumaczeń

To właśnie arabskie wersje zostały następnie przetłumaczone na łacinę, a następnie stworzyły podwaliny pod prace naukowców epoki Renesansu.

Obecnie przekłady służą wielu celom, poza naukowymi, prawnymi, gospodarczymi czy dyplomatycznymi – przede wszystkim temu, by w życiu codziennym skutecznie jednoczyć i pozwalać na szerzenie zrozumienia pośród osób władających różnymi językami.

KONTAKT

Reda 84-240,
ul. Gdańska 45
kontakt@wordsconnect.pl
+48 58 380 49 49
+48 796 488 795

WORDS CONNECT GDYNIA
BIURO TŁUMACZEŃ 
ul. Starowiejska 41-43,
81-363 Gdynia [CH Atrium], 2 piętro
(wejście przy ochronie) WINDA
Tel. + 48 537 581 115,
+48 796 488 795
e-mail:  biuro@wordsconnect.pl
Godziny otwarcia:
pon- pt 8:00-16:00

Pogotowie tłumaczeniowe
24 h- tel. +48 796 488 795

MAPA