Tłumaczenia prawnicze

24-11-2018 | Biuro Tłumaczeń Gdynia

Jedną z ważniejszych dziedzin translatoryki są tłumaczenia prawnicze , które mają zastosowanie w szeregu sytuacji, takich jak:

tłumaczenia ustne (np. śluby, rozprawy sądowe, przesłuchania na policji, postępowania arbitrażowe i mediacyjne, itd.)

– tłumaczenia pisemne:

  1. orzeczeń sądowych
  2. aktów notarialnych
  3. pełnomocnictwa
  4. analizy i opinie prawne
  5. dokumenty założycielskie spółek polskich i zagranicznych
  6. dokumenty procesowe
  7. wszelkie dokumenty związane z obrotem gospodarczym
  8. wnioski o pomoc prawną

i inne.

Tłumaczenie prawnicze może więc Państwu być potrzebne w kwestiach zarówno prywatnych, takich jak zawieranie związku małżeńskiego z osobą niepolskojęzyczną, jak i zawodowych, np. w przypadku tłumaczenia dokumentów spółki z obcym kapitałem.

Podobnie jak w przypadku tłumaczeń medycznych , do sprawnego przekładu na język obcy prawniczy wymagana jest wiedza z zakresu prawa, gdyż terminologia prawnicza jest nie tylko bardzo rozbudowana, ale też wyjątkowo specyficzna. Niektóre terminy, używane na co dzień w mowie potocznej, mają konkretne znaczenie, ściśle sformułowane w tekście prawnym i dobry tłumacz musi mieć odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Przykładem może być np. termin „firma”, który funkcjonuje w języku potocznym jako synonim przedsiębiorstwa, podczas gdy z prawnego punktu widzenia jest to jedynie składnik przedsiębiorstwa, jedno z praw podmiotowych należnych przedsiębiorcy, wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W tłumaczeniach prawniczych mamy do czynienia z tłumaczeniami tekstów prawnych (np. ustawy) oraz tekstów prawniczych (wszystkie dokumenty tworzone przez prawników, czyli np. umowy).

Powszechnie wiadomo, że język nieustannie ewoluuje – wciąż zmieniają się także akty prawne, co również wymaga rozeznania w temacie przez tłumacza.

Nie każde tłumaczenia prawnicze musi być uwierzytelnione – wymóg ten jest stosowany zazwyczaj wyłącznie w odniesieniu do dokumentów, które muszą mieć moc równą z oryginałem, co nie zmienia faktu, że musi być równie rzetelne, niezależnie od tego, czy będzie podbite pieczątką tłumacza przysięgłego, czy nie.

Wszystkim naszym klientom zapewniamy całkowitą dyskrecję i bezpieczeństwo informacji, które są nam przekazywane w ramach tłumaczenia – Państwa komfort i całkowite zadowolenie z wykonanego przez nas zlecenia są dla nas najważniejsze.

(A. B.)

KONTAKT

Reda 84-240,
ul. Gdańska 45
kontakt@wordsconnect.pl
+48 58 380 49 49
+48 796 488 795

WORDS CONNECT GDYNIA
BIURO TŁUMACZEŃ 
ul. Starowiejska 41-43,
81-363 Gdynia [CH Atrium], 2 piętro
(wejście przy ochronie) WINDA
Tel. + 48 537 581 115,
+48 796 488 795
e-mail:  biuro@wordsconnect.pl
Godziny otwarcia:
pon- pt 8:00-16:00

Pogotowie tłumaczeniowe
24 h- tel. +48 796 488 795

MAPA