+48 58 380 49 49 kontakt@wordsconnect.pl

Kiedy padła decyzja o wyjeździe ….

Podjąłeś decyzję, że przeprowadzasz się do Niemiec? Nie wiesz, jakie poczynić kroki związane z formalnością dotyczącą prawa jazdy oraz zastanawiasz się nad faktem, kiedy najszybciej w trakcie pobytu za granicą istnieje konieczność wymiany polskiego prawa jazdy na niemieckie pozwolenie do kierowania pojazdem? Czy w ogóle istnieje potrzeba przerejestrowania pojazdu przez osobę osiedlającą się na stałe w Republice Federalnej Niemiec oraz starania się o niemieckie tablice rejestracyjne?

Poniżej kila kwestii związanych z aktualnie obowiązującymi przepisami:

Prawo jazdy, które zostało wydane przez właściwe władze w Polsce stanowi dokument uprawniający do kierowania samochodem na terenie Niemiec. Od 1 maja 2004 r. Polacy mieszkający w Niemczech nie są zobowiązani do wymiany polskiego prawa jazdy na niemieckie.

A co z przerejestrowaniem pojazdu oraz niemieckimi tablicami rejestracyjnymi?

W myśl brzmienia przepisów obowiązujących u naszego zachodniego sąsiada, wszyscy obywatele Unii Europejskiej wykazujący stały pobyt powyżej jednego roku w Niemczech mają obowiązek przerejestrować samochód we właściwym niemieckim Urzędzie Komunikacyjnym.

Ważna wskazówka:

Pojazd przywieziony z Polski należy przerejestrować w Niemczech, gdyż wedle prawa drogowego wiążącego dla obywateli niemieckich istnieje obowiązek uregulowania podatku drogowego, który w Polsce wliczany jest w cenę paliwa napędowego. Organy pozyskujące środki z podatków wykorzystują niniejsze do współfinansowania prawidłowego utrzymania niemieckich autostrad.

Z niemieckiego prawa drogowego wynikają także bardzo dokładnie określone regulacje dotyczące wykroczeń drogowych oraz każdorazowych kar grzywny.  Bezsensowne jest zatem negocjowanie warunków w sprawie nałożonego mandatu z niemieckimi urzędnikami policji, gdyż z reguły konsekwencję tego rodzaju pogawędki niejednokrotnie pogarszają sytuację. Osoby, które odmówią uiszczenia właściwych opłat celem pokrycia mandatu zazwyczaj kierowane są na drogę sądową, przy czym na miejscu popełnienia wykroczenia ściągane są należyte środki pieniężne tytułem zabezpieczenia ewentualnej kary grzywny lub kosztów procesowych.

Kogo nie dotyczy obowiązek przerejestrowania samochodu w Niemczech?

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej, którzy z uwagi na podjęte studia za granicą (tj. w RFN) przebywają na terenie kraju oraz posiadają pojazd mechaniczny nie są zobowiązani do przerejestrowania samochodu oraz pozyskania niemieckich tablic rejestracyjnych.

Ta sama zasada dotyczy pracowników transgranicznych, którzy pracują w Republice Federalnej Niemiec, lecz stałe miejsce zamieszkania mają w Polsce.

Źródło: EURES POLSKA – eures.praca.gov.pl

 

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego; tłumaczenia przysięgłe dokumentów; Tłumaczenia przysięgłe dokumentów do rejestracji pojazdów; tłumacz przysięgły języka angielskiego; tłumaczenia przysięgłe Wejherowo, Reda, Rumia, Gdynia, Gdańsk;