+48 58 380 49 49 kontakt@wordsconnect.pl

Tłumaczenia ustne a odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

16-12-2016 | Blog, Język angielski w praktyce, Język niemiecki w praktyce

Bycie tłumaczem to nie tylko przyjemność korzystania z nabytej wiedzy językoznawczej i lingwistycznej, to także trud oraz odpowiedzialność za własne działania. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na trudności w tłumaczeniach, które wynikają z sytuacji przesłuchania lub niemożności dostatecznego zrozumienia świadka przesłuchiwanego, z przyczyn kulturowych oraz różnic społecznych.

 

Jak zatem wygląda tłumaczenie ustne w Urzędach lub na Policji?

Biegły tłumacz zazwyczaj powoływany jest przez Organy, Urząd Pomocy Społecznej, Urząd Pracy, Urząd Stanu Cywilnego lub Urząd ds. Cudzoziemców.

Policja także stanowi organ powołujący tłumaczy w celu pozyskania właściwej oraz miarodajnej pomocy językowej. Niemalże we wszystkich sytuacjach związanych z cudzoziemcami, wymagana jest pomoc osoby władającej znakomicie językiem. Oczywisty jest także fakt, iż powoływany jest wówczas tłumacz przysięgły, który służy pomocą. Tłumaczenia ustne bardzo często odbywają się także podczas czynności notarialnych w Kancelariach Notarialnych lub w sądzie. Tłumacz stanowi niezbędny element rozprawy sądowej, aby móc zagwarantować właściwą komunikację między sędzią a świadkami, przesłuchanym lub oskarżonym.

Organy administracyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania z urzędu zapewniają pomoc tłumacza podczas przesłuchania.

Organ prowadzący postępowanie zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza władającego językiem zrozumiałym dla osoby zainteresowanej.

Cudzoziemiec natomiast jest zobowiązany wskazać w swoim wniosku o udzielenie pomocy z urzędu właściwy język ojczysty oraz znajomość innych języków, jeśli posługuje się nimi biegle.

Kwalifikacje tłumacza

Osoby dokonujące tłumaczeń w urzędach zagranicznych powinny prezentować jak najwyższy stopień znajomości języka, najlepiej jednak by był on potwierdzony dyplomem ukończenia odpowiednich studiów czy też kursów. Polskie prawo jednakże wymaga okazania zaświadczenia Ministerstwa Sprawiedliwości o wpisaniu tłumacza na listę tłumaczy przysięgłych. Mniej oczywista jest jednak konieczność posiadania przez tłumaczy umiejętności międzykulturowych.

Brak znajomości terminologii prawnej może prowadzić do braku porozumienia między tłumaczem a przesłuchiwanym cudzoziemcem, a w konsekwencji do dokonania przez niego błędnej interpretacji słów lub wypowiedzi.

Odpowiedzialność prawna tłumacza została uregulowana w art. 233 § 4 Kodeksu Karnego.

,,Kto, jako tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.’’

Jednakże zgodnie z § 5 tego przepisu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli fałszywe tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy lub sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

Techniki tłumaczeń

Tłumaczenie konsekutywne: W przypadku dłuższych odcinków tekstu mówionego, do 3 minut za pomocą  techniki notowania (dłuższe opisy, wywody osoby przesłuchiwanej).

Tłumaczenie symultaniczne/ szeptane: Bardzo często wykorzystywane, gdyż pytania i odpowiedzi to element każdego przesłuchania. W przypadku tejże techniki nie tracimy cennego czasu.

Przygotowanie tłumacza

Tłumacz powinien mieć możliwość przygotowania się pod względem treści. Nie jest to jednakże zawsze możliwe, ponieważ okoliczności czasem nie pozwalają na wgląd do akt sprawy.

Biuro Tłumaczeń WORDS CONNECT oferuje Państwu profesjonalne tłumaczenia ustne. Z uwagi na nasz profil zawodowy doskonale zdajemy sobie sprawę z kompetencji, których wymaga profesjonalne tłumaczenie ustne.

Pracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi, sprawdzonymi i posiadającymi duży dorobek zawodowy tłumaczami.

Wysoka jakość oferowanych przez nas usług w zakresie tłumaczeń ustnych pozwoliła nam zdobyć zaufanie wielu krajowych i międzynarodowych Klientów.

Tłumaczenia ustne w: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Słupsk, Lębork, Szczecin.

Tłumaczenia ustne: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, niderlandzki, norweski, duński, szwedzki i inne

Wszystkie użyteczne branże

Tłumaczenia konferencyjne

podczas negocjacji, szkoleń, spotkań w kraju i poza jego granicami

 

Tłumaczenia u Notariusza

Tłumaczenia w urzędach

Tłumaczenia w sądzie

Tłumaczenia na Policji

Konsultacje językowe, pomoc językowa

 

 

 

 

KONTAKT

Reda 84-240,
ul. Gdańska 45
kontakt@wordsconnect.pl
+48 58 380 49 49
+48 796 488 795

WORDS CONNECT GDYNIA
BIURO TŁUMACZEŃ 
ul. Starowiejska 41-43,
81-363 Gdynia [CH Atrium], 2 piętro
(wejście przy ochronie) WINDA
Tel. + 48 537 581 115,
+48 796 488 795
e-mail: biuro@wordsconnect.pl
Godziny otwarcia:
pon- pt 8:00-16:00

Pogotowie tłumaczeniowe
24 h- tel. +48 796 488 795

MAPA

Tłumaczenia online bez wychodzenia z domu? TAK!

Aby zlecić nam tłumaczenie nie musicie Państwo specjalnie stać w korkach, korzystać z komunikacji miejskiej lub szukać parkingu. Biuro tłumaczeń WORDS CONNECT realizuje tłumaczenia także drogą internetową, w tym zarówno tłumaczenia zwykłe pisemne, jak również przysięgłe. Tłumaczenia wykonujemy w konkurencyjnych cenach i dogodnych terminach.

REDA, WEJHEROWO, RUMIA kontakt@wordsconnect.pl
GDYNIA biuro@wordsconnect.pl

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów samochodowych (kraje UE oraz USA)

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów samochodowych (kraje UE oraz USA)

Zapewniamy tłumaczenia przysięgłe dokumentów samochodowych w UE i USA Zakup nowego samochodu sprawia ogromną radość oraz nowe możliwości. Musimy jednakże pamiętać, iż czeka nas jeszcze wiele niezbędnych formalności do załatwienia, aby móc usiąść wreszcie za kierownicą...

Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów urzędowych

Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów urzędowych

Uwierzytelnianie i Tłumaczenie zagranicznych dokumentów urzędowych a wymogi Polskiego prawa! Uwierzytelnianie to tłumaczenie wykonane przez tłumacza z listy tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości. Dokumenty obcojęzyczne a wymogi urzędów w Polsce Czy...

Tłumacz przysięgły Rumia i Reda

Tłumacz przysięgły Rumia i Reda

Język to nasza pasja. Komunikacja to nasz zawód. Działalność w zakresie tłumaczeń na terenie Redy i Rumi prowadzimy od roku 2015. Tłumaczymy teksty z szerokiego zakresu dziedzin specjalistycznych, jak również dokumenty powszechne w codziennym życiu dla Klientów z...

Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności

Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności

Wyjeżdżasz za granicę do pracy lub na studia? Zdarzają się sytuacje, w których wymagane będzie okazanie aktualnego zaświadczenia o niekaralności. Czy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności? W przypadku osób podróżujących poza Unię na okres...