Biuro tłumacza przysięgłego Words Connect

Tłumaczenia ustne a odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

16-12-2016 | Blog, Język angielski w praktyce, Język niemiecki w praktyce

Bycie tłumaczem to nie tylko przyjemność korzystania z nabytej wiedzy językoznawczej i lingwistycznej, to także trud oraz odpowiedzialność za własne działania. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na trudności w tłumaczeniach, które wynikają z sytuacji przesłuchania lub niemożności dostatecznego zrozumienia świadka przesłuchiwanego, z przyczyn kulturowych oraz różnic społecznych.

 

Jak zatem wygląda tłumaczenie ustne w Urzędach lub na Policji?

Biegły tłumacz zazwyczaj powoływany jest przez Organy, Urząd Pomocy Społecznej, Urząd Pracy, Urząd Stanu Cywilnego lub Urząd ds. Cudzoziemców.

Policja także stanowi organ powołujący tłumaczy w celu pozyskania właściwej oraz miarodajnej pomocy językowej. Niemalże we wszystkich sytuacjach związanych z cudzoziemcami, wymagana jest pomoc osoby władającej znakomicie językiem. Oczywisty jest także fakt, iż powoływany jest wówczas tłumacz przysięgły, który służy pomocą. Tłumaczenia ustne bardzo często odbywają się także podczas czynności notarialnych w Kancelariach Notarialnych lub w sądzie. Tłumacz stanowi niezbędny element rozprawy sądowej, aby móc zagwarantować właściwą komunikację między sędzią a świadkami, przesłuchanym lub oskarżonym.

Organy administracyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania z urzędu zapewniają pomoc tłumacza podczas przesłuchania.

Organ prowadzący postępowanie zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza władającego językiem zrozumiałym dla osoby zainteresowanej.

Cudzoziemiec natomiast jest zobowiązany wskazać w swoim wniosku o udzielenie pomocy z urzędu właściwy język ojczysty oraz znajomość innych języków, jeśli posługuje się nimi biegle.

Kwalifikacje tłumacza

Osoby dokonujące tłumaczeń w urzędach zagranicznych powinny prezentować jak najwyższy stopień znajomości języka, najlepiej jednak by był on potwierdzony dyplomem ukończenia odpowiednich studiów czy też kursów. Polskie prawo jednakże wymaga okazania zaświadczenia Ministerstwa Sprawiedliwości o wpisaniu tłumacza na listę tłumaczy przysięgłych. Mniej oczywista jest jednak konieczność posiadania przez tłumaczy umiejętności międzykulturowych.

Brak znajomości terminologii prawnej może prowadzić do braku porozumienia między tłumaczem a przesłuchiwanym cudzoziemcem, a w konsekwencji do dokonania przez niego błędnej interpretacji słów lub wypowiedzi.

Odpowiedzialność prawna tłumacza została uregulowana w art. 233 § 4 Kodeksu Karnego.

,,Kto, jako tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.’’

Jednakże zgodnie z § 5 tego przepisu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli fałszywe tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy lub sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

Techniki tłumaczeń

Tłumaczenie konsekutywne: W przypadku dłuższych odcinków tekstu mówionego, do 3 minut za pomocą  techniki notowania (dłuższe opisy, wywody osoby przesłuchiwanej).

Tłumaczenie symultaniczne/ szeptane: Bardzo często wykorzystywane, gdyż pytania i odpowiedzi to element każdego przesłuchania. W przypadku tejże techniki nie tracimy cennego czasu.

Przygotowanie tłumacza

Tłumacz powinien mieć możliwość przygotowania się pod względem treści. Nie jest to jednakże zawsze możliwe, ponieważ okoliczności czasem nie pozwalają na wgląd do akt sprawy.

Biuro Tłumaczeń WORDS CONNECT oferuje Państwu profesjonalne tłumaczenia ustne. Z uwagi na nasz profil zawodowy doskonale zdajemy sobie sprawę z kompetencji, których wymaga profesjonalne tłumaczenie ustne.

Pracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi, sprawdzonymi i posiadającymi duży dorobek zawodowy tłumaczami.

Wysoka jakość oferowanych przez nas usług w zakresie tłumaczeń ustnych pozwoliła nam zdobyć zaufanie wielu krajowych i międzynarodowych Klientów.

Tłumaczenia ustne w: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Słupsk, Lębork, Szczecin.

Tłumaczenia ustne: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, niderlandzki, norweski, duński, szwedzki i inne

Wszystkie użyteczne branże

Tłumaczenia konferencyjne

podczas negocjacji, szkoleń, spotkań w kraju i poza jego granicami

 

Tłumaczenia u Notariusza

Tłumaczenia w urzędach

Tłumaczenia w sądzie

Tłumaczenia na Policji

Konsultacje językowe, pomoc językowa

 

 

 

 

Język obcy w praktyce i życiowo…

Blog

Biuro tłumacza przysięgłego Words Connect

Nasze usługi

Z

tłumaczenia przysięgłe i urzędowe

(dla klienta indywidualnego i firmowego)
Z

tłumaczenia ustne

(u notariusza, w urzędzie, sądzie, na ślubach)
Z

tłumaczenia specjalistyczne

(prawnicze, medyczne, finansowe, handlowe itp.)
Z

tłumaczenia do rejestracji samochodu i łodzi

Z

tłumaczenia do nostryfikacji dyplomu

Z

tłumaczenia dla kancelarii notarialnych i prawnych

Z

tłumaczenia stron internetowych i reklam

Z

tłumaczenia pisemne zwykłe

Z

partner w formalnościach

Z

tłumaczenia ekspresowe

Z

rejestracja aut i łodzi

(kompleksowo wszystkie formalności)

Obok podstawowej działalności, jaką są tłumaczenia oferujemy pomoc w formalnościach. Zachęcamy do kontaktu, a dołożymy wszelkich starań, aby wesprzeć Cię w załatwieniu niezbędnych formalności.

Biuro tłumacza przysięgłego Words Connect

Jak zlecić usługę?

=

Przyjdź osobiście do biura lub wyślij skany (np. na maila, WhatsApp)

=
Przygotujemy bezpłatną i niewiążącą wycenę, odpowiemy na wszystkie pytania
=
Zleć usługę i wypełnij formularz zamówienia
=
Powiadomimy Cię o gotowym tłumaczeniu (wysyłamy również tłumaczenia pocztą lub kurierem pod wskazany adres)

Biuro tłumacza przysięgłego Words Connect

Zamów bezpłatną wycenę

Zeskanuj dokument lub zrób czytelne zdjęcie telefonem komórkowym
i prześlij na jeden z naszych adresów mailowych:
REDA, WEJHEROWO, RUMIA kontakt@wordsconnect.pl
GDYNIA biuro@wordsconnect.pl

(W ciągu 60 minut pracownik biura przygotuje wycenę)

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!