Biuro tłumacza przysięgłego Words Connect

O wyzwaniach tłumaczy ustnych

23-10-2018 | Blog

Wyzwania tłumaczeń ustnych

Jedną z najciekawszych a zarazem najbardziej wymagających dla tłumacza sytuacji jest ta, w której dokonuje tłumaczeń ustnych. Z reguły są to wyjątkowe wydarzenia, takie jak np. zawieranie umów lub podpisywanie aktów notarialnych, ślub z obcokrajowcem, rozprawa sądowa, konferencja międzynarodowa, walne zgromadzenia spółek z kapitałem zagranicznym, wszelkie sytuacje związane ze stawiennictwem i koniecznością składania wyjaśnień lub zeznań na policji, prokuraturze itd.

Jedną z najbardziej wymagających form tłumaczeń ustnych jest tłumaczenie symultaniczne, czyli równoczesne – odbywa się w dźwiękoszczelnej kabinie, a tłumacz jednocześnie słucha wypowiedzi i przekłada ją na bieżąco. Jedną z form tłumaczenia równoczesnego jest tzw. tłumaczenie szeptane, które – jak nazwa sugeruje – polega na bieżącym tłumaczeniu ściszonym głosem, bez użycia specjalistycznego sprzętu dźwiękowego. Wymaga to nie tylko ogromnej koncentracji, ale też podzielności uwagi, idealnej dykcji i refleksu.

via GIPHY

Podobnie w przypadku tłumaczeń konferencyjnych, które są jednak o tyle wygodniejsze, że tłumacz ma kontakt z osobą, której wypowiedź przekłada, ma zatem potencjalnie możliwość uściślenia znaczenia wypowiedzi, w razie niepewności.

Inną odmianą są tłumaczenia konsekutywne, które polegają na tłumaczeniu dłuższej wypowiedzi nie na bieżąco, a po zakończeniu całości lub pewnej części. Tłumacz sporządza wówczas notatki w trakcie przemówienia tak, aby móc odtworzyć logikę wywodu w swoim tłumaczeniu. Formą tłumaczeń konsekutywnych są tłumaczenia liaison („zdanie po zdaniu”), które charakteryzują się podziałem wypowiedzi na większą ilość krótszych części (3-4 zdania), co dla tłumacza jest łatwiejsze do zapamiętania nierzadko bez użycia notatek.

Tłumaczenie a vista, to przełożenie ustne tekstu pisanego, np. w przypadku podpisywania aktu notarialnego, z reguły bez wcześniejszego zapoznania się z tym pismem.

Choć każda z wymienionych wyżej sytuacji jest specyficzna, wszystkie łączy jedno: praca tłumacza odbywa się w warunkach szczególnych i oficjalnych. Nierzadko w grę wchodzą ogromne emocje, zarówno pozytywne (jak w przypadku ślubu), jak i negatywne (np. w trakcie składania na policji zeznań).

W przypadku tłumaczeń ustnych, istotne jest, aby natychmiast pojąć sens wypowiedzi, która podlega tłumaczeniu, oraz przekazać ją niezwłocznie w języku, na który ją tłumaczymy, w sposób jak najpełniej oddający jej sens w oryginalnym brzmieniu.

Wszelkie nieścisłości mogą mieć poważne konsekwencje, zarówno prawne jak i gospodarcze.

Dlatego tak istotne jest, by przy wyborze tłumacza kierować się nie tylko jego idealną znajomością języka, ale też precyzją, cierpliwością i odpornością na stres.

via GIPHY

(A. B.)

Język obcy w praktyce i życiowo…

Blog

Biuro tłumacza przysięgłego Words Connect

Nasze usługi

Z

tłumaczenia przysięgłe i urzędowe

(dla klienta indywidualnego i firmowego)
Z

tłumaczenia ustne

(u notariusza, w urzędzie, sądzie, na ślubach)
Z

tłumaczenia specjalistyczne

(prawnicze, medyczne, finansowe, handlowe itp.)
Z

tłumaczenia do rejestracji samochodu i łodzi

Z

tłumaczenia do nostryfikacji dyplomu

Z

tłumaczenia dla kancelarii notarialnych i prawnych

Z

tłumaczenia stron internetowych i reklam

Z

tłumaczenia pisemne zwykłe

Z

partner w formalnościach

Z

tłumaczenia ekspresowe

Z

rejestracja aut i łodzi

(kompleksowo wszystkie formalności)

Obok podstawowej działalności, jaką są tłumaczenia oferujemy pomoc w formalnościach. Zachęcamy do kontaktu, a dołożymy wszelkich starań, aby wesprzeć Cię w załatwieniu niezbędnych formalności.

Biuro tłumacza przysięgłego Words Connect

Jak zlecić usługę?

=

Przyjdź osobiście do biura lub wyślij skany (np. na maila, WhatsApp)

=
Przygotujemy bezpłatną i niewiążącą wycenę, odpowiemy na wszystkie pytania
=
Zleć usługę i wypełnij formularz zamówienia
=
Powiadomimy Cię o gotowym tłumaczeniu (wysyłamy również tłumaczenia pocztą lub kurierem pod wskazany adres)

Biuro tłumacza przysięgłego Words Connect

Zamów bezpłatną wycenę

Zeskanuj dokument lub zrób czytelne zdjęcie telefonem komórkowym
i prześlij na jeden z naszych adresów mailowych:
REDA, WEJHEROWO, RUMIA kontakt@wordsconnect.pl
GDYNIA biuro@wordsconnect.pl

(W ciągu 60 minut pracownik biura przygotuje wycenę)

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!