+48 58 380 49 49 kontakt@wordsconnect.pl

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE- MUSZĘ OKAZAĆ ORYGINAŁ CZY KOPIĘ DOKUMENTU?

Często zadajemy sobie pytanie, czy można przetłumaczyć dokument urzędowy okazując kopię? A może konieczne jest okazanie oryginału dokumentu do tłumaczenia przysięgłego.

W jaki sposób zlecić tłumaczenie przysięgłe?

Wielu z nas w pierwszej kolejności poszukuje tłumacza przysięgłego języka, w którym sporządzony jest dokument źródłowy. Często wyszukujemy tłumacza w wyszukiwarce Google uwzględniając najbliższą lokalizację. Zgłaszając się u tłumacza przedstawiamy dokument urzędowy wymagający tłumaczenia osobiście w biurze tłumaczeń lub kancelarii tłumacza. Wówczas bardzo często okazujemy oryginał dokumentu obcojęzycznego, aby tłumacz przysięgły mógł się z nim dokładnie zapoznać. Wielu tłumaczy i biur tłumaczeń oferuje także możliwość wysyłania dokumentów w formie skanu lub zdjęcia drogą mailową. Wówczas tłumaczenia uwierzytelnione poświadczane są za zgodność z przedstawioną kopią, skanem lub zdjęciem dokumentuCzy tłumaczenie przysięgłe na podstawie okazanej kopii lub skanu jest honorowane? Jakie są różnice?

Tłumaczenie poświadczone z kopii

Tłumacz przysięgły poświadcza wykonane tłumaczenie z okazanej kopii wówczas, gdy Zleceniodawca przesyła skan dokumentu wymagającego tłumaczenia. Tłumacz w takiej sytuacji nie ma możliwości zapoznać się z oryginalnym tekstem, chyba że umawia się z Klientem, aby oryginał dokumentu został przedstawiony w chwili odbioru tłumaczenia przysięgłego.

Tłumaczenia uwierzytelnione poświadczane na podstawie okazanej kopii często nie są honorowane w Urzędach. Tłumaczenia przysięgłe aktów z Urzędu Stanu Cywilnego lub dokumentów tożsamości (dowody osobiste, prawa jazdy etc.) muszą zawierać formułę poświadczającą ,,za zgodność z oryginałem’’, ponieważ w innym wypadku nie s przyjmowane.

Tłumaczenie poświadczone z oryginału

Tłumacz przysięgły poświadcza wykonane tłumaczenie z okazanego oryginału dokumentu, np. dowodu rejestracyjnego pojazdu lub umowy handlowej. Tłumaczenia uwierzytelnione poświadczane ,,za zgodność z oryginałem’’ są najczęściej realizowane i niezbędne do przedstawienia w urzędach i instytucjach.

Dlaczego jest mowa o kopii czy oryginale?

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, punkt 2 art.  18– nakłada na każdego tłumacza przysięgłego obowiązek zaznaczenia w formule poświadczającej, z jakiej formy dokumentu zrealizował tłumaczenie – musi zatem dokładnie określić czy tłumaczenie zostało sporządzone z oryginalnego dokumentu lub przedstawionej kopii, skanu lub zdjęcia

Zapraszamy do biura tłumaczeń Words Connect w Gdyni i Redzie. Z przyjemnością doradzimy Państwu, jakie tłumaczenie jest wymagane oraz w jaki sposób dostarczyć dokumentację do tłumaczenia.